Tên giảng viên

dev

Danh mục

Khóa học khác

Nhận xét

0 (0 Đánh giá)

Mô tả khóa học

Mô tả khóa học:

Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03/6/2020 đã nhấn mạnh quan điểm “Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức”. Theo đó, một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng gắn liền với các hoạt động đào tạo, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Khóa học “Căn bản chuyển đổi số” là phần đầu tiên nằm trong chuỗi bài giảng dành cho các cấp quản lý và cán bộ thực thi chuyển đổi số tại địa phương. Khoá học được xây dựng dựa trên đề cương của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số mà đặc biệt là chính phủ số.

 

Giảng viên/Chuyên gia: GS.TS. Hồ Tú Bảo và TS. Nguyễn Nhật Quang

Đối tượng: Khóa học dành cho các nhà quản lý, lãnh đạo tại địa phương, cán bộ thực thi chuyển đổi số hoặc đang là thành viên của các đơn vị chuyển đổi số.

Nội dung chính của khóa học: Khóa học bao gồm 09 bài giảng, câu hỏi trắc nghiệm và ví dụ minh hoạ giúp bạn hệ thống kiến thức của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nội dung bài học

1 Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp và cách mạng 4.0
6 phút


2 Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ IV
5 phút


3 Bài 3: Chuyển đổi số là gì?
5 phút


4 Bài 4: Các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia
5 phút


5 Chính phủ số, bước tiếp theo của chính phủ điện tử
6 phút


6 Kinh tế số và tác động
6 phút


7 Xã hội số
5 phút


8 Tổng quan nguyên lý phương pháp luận 2-3-5
5 phút


9 Nguyên tắc quan điểm Phương pháp luận 2-3-5
6 phút


1 Cơ bản CDS
5 phút


2 Phóng sự
5 phút


3 Phóng sự
5 phút


4 Phóng sự
6 phút


5 Phóng sự
5 phút


6 Phóng sự
6 phút


7 Phóng sự
6 phút


8 Phóng sự
6 phút


9 Phóng sự
5 phút


10 Phóng sự
5 phútGiảng viên

dev

0 Đánh giá
0 Nhận xét
0 Học viên
2 Các khóa học

Phản hồi của học viên

CĐS: Chuyển đổi số cơ bản

0

Xếp hạng khóa học
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Không tìm thấy đánh giá

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích