Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

DXKN02: Kỹ năng an toàn số

 • (0) Giảng viên
 • 09 giờ 12 phút
 • 1400 Học viên
dxkn02-ky-nang-an-toan-so
DXKN02: Kỹ năng an toàn số

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 09 giờ 12 phút
 • Bài giảng: 12 Bài giảng
 • Tài liệu: 12 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dxkn02-ky-nang-an-toan-so
DXKN02: Kỹ năng an toàn số
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 09 giờ 12 phút
 • Bài giảng: 12 Bài giảng
 • Tài liệu: 12 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)