Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Kết quả: 21 kết quả được tìm thấy
Chuyên đề Kinh tế số
icon 01 giờ 24 phút icon 112 Học viên
Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhận định: phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình phát triển mang tính xu hướng toàn cầu.
Giới thiệu về thanh toán trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính
icon 30 phút icon 8758 Học viên
Ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1813/QĐ-TTg, về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, đưa ra mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao.
Ký số cho cán bộ công chức thực thi công vụ
icon 30 phút icon 8758 Học viên
Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề An toàn thông tin trong chuyển đổi số
icon 01 giờ 02 phút icon 45489 Học viên
An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mọi người, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số với nhiều thay đổi về công nghệ mới, nhưng cùng tiềm ẩn nhiều mối nguy cơ mất an toàn thông tin. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn tác động mạnh mẽ đến sự phát triển và ổn định của xã hội. Do đó, việc trang bị kiến thức cơ bản nhằm tự bảo vệ mình trước các nguy cơ mất an toàn thông tin là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Kỹ năng số trong cơ quan Nhà nước
icon 01 giờ 23 phút icon 45477 Học viên
Yêu cầu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đòi hỏi CBCC cần có những thay đổi cơ bản. Nguồn lực con người và thông tin, mức độ sẵn sàng của CBCC trong chuyển đổi số trở thành những nhân tố cơ bản cho năng lực cạnh tranh. Sự phát triển của không gian số thống nhất, liên thông, quy trình giải quyết công việc trên môi trường số, ứng dụng các công nghệ số đòi hỏi CBCC phải nâng cao năng lực và cần có thêm những năng lực, kỹ năng mới.
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề Tổng quan về chuyển đổi số
icon 01 giờ 42 phút icon 45478 Học viên
Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân; chuyển đổi số triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.
Xây dựng thương hiệu địa phương
icon 01 giờ 59 phút icon 219 Học viên
Xây dựng thương hiệu địa phương là một thuật ngữ mới, bao trùm cả việc xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu khu vực và thương hiệu thành phố. Đó là quá trình truyền thông hình ảnh địa phương đến các khu vực thị trường mục tiêu. Xây dựng thương hiệu địa phương là xây dựng và phát triển một bản sắc riêng cho địa phương đó. Do đó, thương hiệu địa phương không phải chỉ là việc xây dựng những đô thị với những tòa nhà to lớn, những giá trị vật chất hữu hình mà chính là phải tạo ra những giá trị vô hình mang nhận thức tích cực về địa phương. Khoá học “Xây dựng thương hiệu địa phương” sẽ đem đến cho các học viên cái nhìn tổng quan về thương hiệu, thương hiệu địa phương; tầm quan trọng và cách thức xây dựng thương hiệu địa phương; từ đó có thể ứng dụng để xây dựng thương hiệu cho địa phương mình
Chương trình đào tạo - bồi dưỡng kỹ năng hành chính văn phòng trong thực thi công vụ
icon 03 giờ 15 phút icon 551 Học viên
Khóa học cung cấp kiến thức về các kỹ năng và phương pháp thiết thực để làm việc hiệu quả trong thời đại kỷ nguyên số.
AIS-KT-01: Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức
icon 15 phút icon 174 Học viên
Khóa học giới thiệu về săn tìm mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống CNTT của tổ chức.