Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia

Những con số ấn tượng

Học viên

Tổng số đăng ký

142K+
Khoá học

Tổng số khóa học

158
Cấp chứng nhận

Số lượng đã cấp

82K+
Địa phương

Phổ cập chuyển đổi số

63

Khóa học tiêu biểu

Khóa học đang diễn ra

Biểu đồ số lượng học viên tham gia khóa học

Tổ chức thực hiện

Báo chí nói gì về Quảng Nam

CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN