Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Cẩm nang phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công Ransomware

 • (0) Giảng viên
 • 10 phút
 • 18 Học viên
cam-nang-phong-chong-giam-thieu-rui-ro-tu-tan-cong-ransomware
Cẩm nang phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công Ransomware

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 10 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Vào học Đánh dấu khoá học
cam-nang-phong-chong-giam-thieu-rui-ro-tu-tan-cong-ransomware
Cẩm nang phòng chống, giảm thiểu rủi ro từ tấn công Ransomware
Vào học Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 10 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • Khoá học khác
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)