Bộ TT&TT ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử 3.0 hướng tới Chính phủ số
Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số đã được Bộ TT&TT ban hành. Khác với 2 phiên bản trước, khung kiến trúc phiên bản mới đã được xây dựng theo hướng tiến hóa hẳn sang Chính phủ số.
Infographic: Bổ sung 4 nền tảng số quốc gia phục vụ Chuyển đổi số Việt Nam
Theo danh mục nền tảng số quốc gia lần 2 được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để thay thế cho danh mục công bố lần 1, có 4 nền tảng được bổ sung gồm: Hóa đơn điện tử, Bảo hiểm Xã hội số, Cảng biển Số và Cửa khẩu Số. Với 4 nền tảng được bổ sung, tổng số danh mục nền tảng số quốc gia phục vụ Chuyển đổi Số, phát triển Chính phủ Số, Kinh tế Số, Xã hội Số gồm 38 nền tảng.
Ứng dụng công nghệ số để làm nhiều việc hữu ích hơn
Trong năm mới 2024, Bộ TT&TT sẽ dùng công nghệ số, với những cách tiếp cận mới để làm được nhiều việc hữu ích hơn, từ đó đưa ngành TT&TT và đất nước phát triển.
Duy trì môi trường để mọi người được thể hiện, làm việc hết mình
Kỳ vọng mọi người trong Bộ TT&TT coi nhau như gia đình, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lý giải rõ hơn về khẩu hiệu hành động năm 2024 của Bộ: “Rộng hơn - Toàn diện hơn - Nhanh hơn – Chất lượng hơn - Thiết thực hơn”.
Chatbot, phần không thể tách rời của khu vực công
Trong giai đoạn Covid-19, việc ứng dụng chatbot tại các cơ quan nhà nước trên toàn thế giới tăng mạnh và tiếp đà phát triển cùng với sự tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Nền tảng hỗ trợ diễn tập thực chiến sẽ ra mắt trong năm nay
Với nền tảng hỗ trợ diễn tập thực chiến, việc triển khai diễn tập tại các cơ quan, tổ chức sẽ dễ dàng và đạt chất lượng cao hơn, đồng bộ và thu hẹp dần khoảng cách giữa các đơn vị cũng như với diễn tập quốc gia.

Video

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

2 tuần trước

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

2 tuần trước

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

2 tuần trước

Dùng công nghệ số để giảm tải cho cán bộ, công chức và người lao động
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhắc Văn phòng Bộ và cũng là nhắc chung các cơ quan, đơn vị trong Bộ sử dụng công nghệ số nhiều hơn để hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động làm tốt hơn công việc.
Chuyển dịch từ thanh tra sang giám sát, sử dụng công nghệ
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giao Thanh tra Bộ phải giải quyết triệt để các vấn đề nổi cộm, vụ việc nóng, xây dựng cẩm nang để nhắc nhở, cảnh báo, bảo vệ cán bộ và tích cực ứng dụng AI để đổi mới hoạt động.
Hoàn thiện nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia, xây dựng chính phủ số
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2023, hệ thống các cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) được khai thác đồng bộ, góp phần tạo sự chuyển biến trong xây dựng chính phủ số.
10 sự kiện nổi bật của Tổng cục Hải quan năm 2023
Hướng tới mục tiêu tổng quát xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số với mô hình hải quan thông minh, năm 2023, Tổng cục Hải quan đã có những chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đồng hành vượt khó cùng cộng đồng doanh nghiệp, đưa hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần quan trọng giúp nền kinh tế đất nước trở thành điểm sáng của kinh tế toàn cầu.
4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia năm 2024
Bộ TT&TT đã xác định 4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là phát triển dữ liệu số, quản trị số, phát triển công nghiệp công nghệ số và số hóa các ngành kinh tế.