Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chương trình đào tạo Tư duy số

 • (1) Giảng viên
 • 30 phút
 • 103 Học viên
chuong-trinh-dao-tao-tu-duy-so
Chương trình đào tạo Tư duy số

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
chuong-trinh-dao-tao-tu-duy-so
Chương trình đào tạo Tư duy số
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 30 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)