Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề An toàn thông tin trong chuyển đổi số

 • (2) Giảng viên
 • 01 giờ 02 phút
 • 45489 Học viên
chuyen-doi-so-nghe-an-chuyen-de-an-toan-thong-tin-trong-chuyen-doi-so
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề An toàn thông tin trong chuyển đổi số

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 01 giờ 02 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
chuyen-doi-so-nghe-an-chuyen-de-an-toan-thong-tin-trong-chuyen-doi-so
Chuyển đổi số Nghệ An - Chuyên đề An toàn thông tin trong chuyển đổi số
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 01 giờ 02 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)