Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

DXDL06: Kết nối và chia sẻ dữ liệu

 • (0) Giảng viên
 • 12 giờ 14 phút
 • 2237 Học viên
dxdl06-ket-noi-va-chia-se-du-lieu
DXDL06: Kết nối và chia sẻ dữ liệu

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 12 giờ 14 phút
 • Bài giảng: 12 Bài giảng
 • Tài liệu: 12 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
dxdl06-ket-noi-va-chia-se-du-lieu
DXDL06: Kết nối và chia sẻ dữ liệu
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 12 giờ 14 phút
 • Bài giảng: 12 Bài giảng
 • Tài liệu: 12 Tài liệu
Danh mục
 • Đề án 146
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)