Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức

 • (0) Giảng viên
 • 15 phút
 • 55 Học viên
nhan-dien-kip-thoi-cac-moi-de-doa-an-ninh-tiem-an-ben-trong-he-thong-cong-nghe-thong-tin-cua-to-chuc
Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
nhan-dien-kip-thoi-cac-moi-de-doa-an-ninh-tiem-an-ben-trong-he-thong-cong-nghe-thong-tin-cua-to-chuc
Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 15 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)