Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn

 • (1) Giảng viên
 • 51 phút
 • 798 Học viên
tap-huan-nang-cao-nhan-thuc-huong-dan-ky-nang-so-cho-can-bo-lanh-dao-ubnd-xa-phuong-thi-tran
Tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 51 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
tap-huan-nang-cao-nhan-thuc-huong-dan-ky-nang-so-cho-can-bo-lanh-dao-ubnd-xa-phuong-thi-tran
Tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 51 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)