Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng số cho công chức thuộc các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

 • (1) Giảng viên
 • 50 phút
 • 864 Học viên
tap-huan-nang-cao-nhan-thuc-huong-dan-ky-nang-so-cho-cong-chuc-thuoc-cac-so-nganh-tinh-ubnd-cac-huyen-thi-xa-thanh-pho
Tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng số cho công chức thuộc các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 50 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
tap-huan-nang-cao-nhan-thuc-huong-dan-ky-nang-so-cho-cong-chuc-thuoc-cac-so-nganh-tinh-ubnd-cac-huyen-thi-xa-thanh-pho
Tập huấn nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng số cho công chức thuộc các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 50 phút
 • Bài giảng: 2 Bài giảng
 • Tài liệu: 2 Tài liệu
Danh mục
 • An toàn thông tin
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)